Arbeidsrecht


De navolgende acties verzorgen wij onder meer voor u :

* geschillen betreffende de arbeidsovereenkomst, zowel ten behoeve van de werkgever als de werknemer;
* geschillen betreffende een collectieve arbeidsovereenkomst;
* loonvorderingen (niet betalen van loon, vakantiedagen, overuren en onregelmatigheidstoeslag);
* ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen (bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden)
* het niet betalen van ziektegeld;
* onderbouwing van opzegging van de arbeidsovereenkomst of ontslag op staande voet).

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267