Bestuursrecht


Bestuursrecht betreft alle geschillen met de overheid, die hun grond vinden in een overheidsbesluit. Daarnaast is het mogelijk dat de overheid als privaatrechtelijke partij optreedt in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld als zij een contract sluit. Dat is geen bestuursrecht maar privaatrecht. Veel voorkomende bestuursrechtelijke geschillen die wij behandelen betreffen :

* bestemmingsplannen;
* subsidies;
* verzoeken om nadeelcompensatie.
* vergunningen en vrijstellingen op het gebied van bouwen en milieu, zoals omgevingsvergunningen;

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267