Bouwrecht jurist


SPECIFIEK OVER DE BOUWRECHT JURIST

Wat is een bouwrecht jurist ?

De bouwrecht jurist houdt zich veelal bezig met zowel de bestuursrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht.

Bestuursrecht :
Hierbij moet worden gedacht aan advies en procedures betreffende omgevingsvergunningen (Wabo), bestemmingsplannen, omgevingsplannen en vergunningsvrij bouwen.

Privaatrecht :
Het privaatrechtelijk bouwrecht betreft aanneming, aanbesteding, de aannemingsovereenkomst, de oplevering, zichtbare en verborgen gebreken aan het gebouwde. Tevens houdt de bouwrecht jurist zich bezig met de koop en verkoop van onroerend goed, zoals woningen en bedrijfsgebouwen. Zaken die daarbij spelen zijn verborgen gebreken, gebrekkig blijkende kwaliteit van materialen, en bodemverontreiniging.

Wat is het tarief van de bouwrecht jurist ? Advocaten rekenen doorgaans € 150-250 per uur exclusief BTW per uur. Juridische adviseurs bieden hun diensten veel goedkoper aan. Hun tarief bedraagt € 80-150 per uur exclusief BTW. Veel mensen weten niet dat je voor veel bouwgeschillen helemaal niet naar een dure advocaat hoeft maar dat de juridisch adviseur de veel betere keuze is.

Waarom kiezen voor JuriNext Juridisch Advies als bouwrecht jurist ?

Met € 80 per uur exclusief BTW betaalt u bij JuriNext altijd de scherpste prijs. Vindt u een goedkopere jurist met een geloofwaardig tarief, dan gaat JuriNext € 5 exclusief BTW per uur onder de prijs van dat bureau zitten. Geeft u wel de contactgegevens van dat bureau op zodat JuriNext kan verifiëren dat het een professioneel bureau is dat inderdaad goedkoper is.

Andere voordelen van JuriNext :

* Hoge Juridische kwaliteit. Adriaan van Diermen is afgestudeerd met uitstekende studieresultaten en heeft 18 jaar ervaring als jurist waaronder 14 jaar als zelfstandig ondernemer.

* Goede communicatie. Onze jurist bezoekt de mensen thuis, Is steeds goed bereikbaar per email of WhatsApp, u krijgt altijd dezelfde dag antwoord, concepten van adviezen, belangrijke brieven en processtukken worden vooraf ter beoordeling voorgelegd aan de cliënt. Adviezen worden schriftelijk uitgebracht zodat de cliënt het nog eens kan nalezen.

* Transparantie. U krijgt niet slechts een factuur met totaalbedrag en maar een gespecificeerde factuur waarop de verrichte activiteiten en het tijdsbeslag zijn weergegeven.

Welke procedures voert de bouwrecht jurist?

Het bestuursrechtelijk bouwrecht kent de navolgende procedures : zienswijzen, bezwaarschriften, beroepschriften, hoger-beroepschriften en voorlopige voorzieningen tijdens bezwaar, beroep en hoger beroep. Het privaatrechtelijk bouwrecht betreft procedures bij de de sector Kanton of een andere sector van de rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Houdt de bouwrecht jurist zich ook bezig met overheidssancties ?

De bouwrecht jurist vecht ook (voorgenomen) besluiten tot oplegging van een last onder dwangsom en tot toepassing van bestuursdwang aan.

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267