Privaatrecht


Het privaatrecht is zeer breed, en omvat ook het arbeidsrecht, bewindvoering en erfkwesties.

Wij voeren bijvoorbeeld de navolgende acties voor u uit :

* aanmaningen, sommaties en ingebrekestellingen;
* onderhandelingen ter regeling van een geschil en ter voorkoming van de gang naar de rechter;
* het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
* processtukken in het kader van een geschil;
* geschillen betreffende de huurovereenkomst (overlast, achterstallig onderhoud, wanbetalende huurders);
* consumentenbescherming;
* kwesties van burenrecht.

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267