Tarieven


Een goede juridische begeleiding hoeft niet onevenredig veel te kosten. Wij letten scherp op uw financiële positie, de grootte van het belang en de omvang van het te bereiken resultaat.

Ons STANDAARDTARIEF is € 80.- (exclusief BTW) per uur
In specifieke situaties hanteren wij zelfs lagere tarieven :

* mensen met een minimum inkomen (bijstand, Wajong, studiefinanciering, AOW of een klein pensioen) : EUR 65 (exclusief BTW) per uur;

* ondernemers met ernstige betalingsmoeilijkheden, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis : EUR 65 (exclusief BTW) per uur.

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267