Complexe incasso's


Wij behandelen geen eenvoudige incasso zaken, wel complexe incasso's, waarbij het aankomt op de kracht van de juridische argumentatie. Bijvoorbeeld een duidelijk geschil omtrent het geleverde product of dienst, het gemoeid zijn van grote geldbedragen aan schadevergoeding, of de vraag welk recht van toepassing is op het geschil. Dus in zaken waarin het moeilijk is vast te stellen of de afnemer terecht nalaat te betalen, of er een groot belang mee gemoeid is, treden wij desgewenst voor u op.

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267